Voorbeelden

U gaat starten met Rapasso… en nu?
Onze implementaties zijn snel, betrouwbaar en effectief!

Bekijk hier een aantal voorbeelden

Re-integratie

Gemeente

(U)MC

Bedrijf (HR)

“Rapasso creëert en realiseert verwachtingen van alle betrokkenen.”

Nieuwe klanten

Bekijk hier een aantal voorbeeld-implementaties bij nieuwe klanten.
Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Ziekenhuis | Gemeente | Re-integratiebureau | Interne HR Bedrijf | Werkgeversservicepunt

Organisatie
Medisch Centrum

 

Gebruikers
Mobiliteitsbureau

Mobiliteit onder controle

Ondersteuning trajectbegeleiding voor WW, herplaatsing en loopbaan.

Doelstellingen:

 • Geavanceerde forecast van WW last voor deze groep van eigen risicodragers
 • Transparantie richting alle stakeholders: organisatie, directie, divisies en directoraten
 • Meer regie voor professionals door betere dossiervorming en stuurinformatie voor het management

 

Organisatie
Gemeente

 

Gebruikers
Afdeling Ontwikkeling & Mobiliteit

Ambtenaren Bewegen

Duurzame inzetbaarheid van ambtenaren en voorkomen van outplacement.

Doelstellingen:

 • Inzetten van persoonlijk ontwikkelplan om ambtenaren door te ontwikkelen in nieuwe functies binnen de gemeente ter voorkoming van outplacement
 • Begeleiding en coaching bij outplacement richting externe functies ter voorkomen van WW
 • Makkelijk passende vacatures vinden door koppeling met toonaangevende vacaturezoekmachine Jobport

Organisatie
Re-integratiebureau

 

Gebruikers
Loopbaanprofessionals & Jobcoaches

Re-integratie & Outplacement

Workflow automatisering en transparantie richting opdrachtgevers.

Doelstellingen:

 • Realiseren van sanctievrije tweede spoor trajecten door automatisering van workflow en uitgebreide signalering op openstaande acties
 • Transparantie richting opdrachtgevers met betrekking tot voortgang, kosten en sollicitatie activiteiten
 • Uitgebreide reportages voor zowel intern management als extern richting opdrachtgevers en Blik op Werk

 

Organisatie
Bedrijf

 

Gebruikers
Afdeling HR & Mobiliteit

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Voorkomen van uitval en bevorderen van interne mobiliteit.

Doelstellingen:

 • Doorontwikkeling van personeel om employability te vergroten
 • Vitaal houden van werknemers door middel van online leefstijlprogramma’s
 • e-Coaching en eigen online toegang tot dossiers ter bevordering van zelfsturing en zelfregie

Organisatie
Gemeente

 

Gebruikers
Werkgeversservicepunt

Talent in de Regio

In kaart brengen van het werkzoekenden bestand voor potentiele werkgevers in de regio.

Doelstellingen:

 • Transparantie creëren richting de arbeidsmarkt door middel van makkelijk en snel een doorzoekbaar bestand van werkzoekenden in de regio
 • Onder de aandacht brengen van speciale regelingen voor werkgevers die zodoende plaatsingskans vergroten
 • Verminderen van de WWB populatie en daardoor kostenbesparing voor de gemeente

Ervaar het zelf

Start met de Online Demo