Aansturing & Grip

Stroomlijn de processen binnen uw organisatie.
Houd grip op kosten, resultaat en kwaliteit van uw dienstverlening.

Voortgangsbewaking Voor managers

Automatiseer repeterende werkzaamheden

Met geavanceerde actielijsten zet u ineens een hele reeks taken uit voor een traject binnen uw team. Pro-actieve voortgangsbewaking van belangrijke taken voor managers en professionals.

Delegeer taken en acties

Taken en acties zijn eenvoudig te verdelen binnen uw team.
Bovendien geeft een dashboard inzicht in workload van teamleden en status van openstaande acties.

Bewaak budget en kosten

Met de trajecten en projecten module bewaakt u tijd en kosten in het begeleidingsproces.

Rapporteer op voortgang

Met de uitgebreide rapportage mogelijkheden rapporteert u naar opdrachtgevers met 1 druk op de knop en heeft u 24/7 een vinger aan de pols.

Voortgangsbewaking op belangrijke processen

Meld u aan voor de online demo


Sturen en rapporteren op actuele cijfers in een handomdraai

“Maak van uw team een coöperatieve eenheid: van Professional tot manager, van back-office tot directie.”

Rapasso biedt als cliëntvolgsysteem veel mogelijkheden om werkwijzen te standaardiseren en protocollen door te voeren. Bijvoorbeeld voor het vastleggen van belangrijke meetinformatie en het opvolgen van belangrijke taken.

Gebruiksgemak staat op nummer 1
Rapasso is geen keurslijf voor professionals om anderen te voorzien van informatie. De essentie van Rapasso is het optimaliseren van cliëntbegeleiding. Vanuit dit perspectief is ook het verzamelen van belangrijke meetinformatie opgezet.

Terwijl Rapasso de professional helpt in de uitvoering van trajecten, helpt de professional om stap voor stap stuurinformatie te verzamelen die nodig is voor het genereren van managementinformatie. Het gaat bijna allemaal vanzelf!

Rapasso biedt veel mogelijkheden om werkprocessen in te richten voor een of meerdere soorten trajecten. Per traject heeft de beschikking over uw eigen ingerichte voortgangsmonitor die stap voor stap alle informatievelden voorbij laat komen die u op voorhad hebt ingegeven. Optimale grip op dienstverlening en controle voor de uitvoerend professional: WIN-WIN!

Uw managementinformatie resulteert in mooie grafieken die inzicht geven in budgetten, doorlooptijden, resultaten, trends, caseload, klanten ingezette producten en diensten etc. etc.

Ervaar het zelf

Start met de Online Demo